CÉGÜNKRŐL
2007. június 1.-vel a Bálint Analitika Orvosdiagnosztikai Laboratóriumának Klinikai kémia részlege és 2007. október 15.-vel a Mikrobiológiai részlege is megkezdte működését.
Az orvosi laboratórium diagnosztikai vizsgálatokat végez humán eredetű biológiai mintákból. Ennek megfelelően feladata, hogy betegekről hasznos, az egészségi állapot megítélésre alkalmas információt szolgáltasson és szükség szerint további célirányos vizsgálatokat javasoljon.

Ellátási területe kiterjed a kémia, hematológia, immunológia, szerológia, mikrobiológiai minták feldolgozására. Az orvosi laboratórium olyan munkahely, ahol a technikai kompetencia mellett az orvosi kompetenciának is érvényesülnie kell. A gyógyító-megelőző ellátása mellett, speciális igényeket is ki kell elégítenie (pl. gyors, azonnali eredményadás igénye).

A felügyeleti szervek jogos elvárása, hogy a laboratórium által kiadott leletek a szakma  színvonalának megfelelően megbízhatóak legyenek, és összhangban álljanak a klinikai elvárásokkal. Kívánatos, hogy a laboratórium a tevékenységéhez rendelkezésre álló erőforrásokat optimálisan használja fel. Ezen célok érdekében szükséges a megfelelőség biztosítása és annak tanúsítása. Ennek érdekében a laboratórium folyamatosan részt vesz, és megfelelő minősítést kap a QualiCont által szervezett körméréseken.